Boční vrata

Panely o tloušťce 42 mm vyplněné polyuretanovou
pěnou jsou bezpečně a precizně
vedeny nahoře stabilními dvojitými vodicími
kladkami a dole v zaoblené podlahové kolejnici.
Díky konstrukci, která je na obou koncích
otevřená, lze podlahovou kolejnici snadno čistit.

Spolehlivé automatické vypínání je účinné
jak při otvírání, tak při zavírání vrat. Při výskytu
nečekaných překážek v prostoru otvírání a na
kolejnicích na stěně se vrata ihned zastaví. Tak
jsou osoby chráněny před zraněním a vozidla
nebo věci se nepoškodí.

Pro průchod osob se boční sekční vrata mohou
rychle a jednoduše a také jen částečně otevřít.
Tak projdete do garáže rychleji, například
pro vyzvednutí jízdního kola.

Bezpečně zamknuto
Pomocí horního a spodního vedení vrat se vrata zavírají
velmi přesně. Dva přídavné háky na boku vrat pevně spojují
konec křídla vrat s boční zárubní. Navíc toto mechanické
zajištění prakticky zabraňuje vypáčení vrat.
Pro zlepšení obrany proti vloupání mohu být ručně
ovládaná vrata volitelně vybavena trojitým uzamknutím
na zavírací hraně.

Katalog

– varianty bočních vrat
– pohony
– ovládání
– materiál