Sekční vrata

Sekční vrata se otvírají svisle a jsou úsporně uložena pod stropem. Díky tomuto
konstrukčnímu principu nabízejí maximum místa v garáži i před garáží. Navíc lze sekční
garážová vrata
vestavět do libovolného garážového otvoru, poskytují větší šířku průjezdu
a jsou optimálně utěsněna.Neviditelné přechody lamel u vrat s drážkou
Garážová vrata společnosti Hörmann mají stejně
vysoké lamely s přesným rozdělením drážek.
Lamely jsou tvarovány tak, že přechody
u zavřených vrat prakticky nejsou vidět.

Na přání dostanete i praktické vedlejší dveře
se vzhledově stejným vyrovnáním drážek jako
sekční garážová vrata. To je důkaz vysoké kvality
výroby stavebních prvků Hörmann.
Vše od jednoho dodavatele

S námi je vše jednodušší, než si myslíte, od osobnísekvencni_typ
konzultace přes odbornou demontáž a likvidaci starých
vrat nezatěžující životní prostředí až po montáž
přesně na míru.

Pro standardní vestavbu dodáváme sekční
vrata se všemi potřebnými montážními materiály.
Pro problematické montážní situace vyvinula firma
Hörmann speciální ukotvení, které lze univerzálně
použít pro boční upevnění zárubně. Konstrukce
současně pružně vyrovnává existující nerovnosti stěn.

Čisté zakončení vrat pro zdařilý vzhled
Pokud jde o vrata, nabízíme pro každou situaci
vzhledově působivé řešení. Tím se zkracuje doba
montáže a snižují náklady. Viditelné štěrbiny mezi zárubní
a ostěním tak mohou být snadno zakryty krytem zárubně,
volitelnou renovační clonou nebo sadou slepého rámu.
Přirozeně ve všech površích a barvách sladěných
se vzhledem vrat.

Katalog

– varianty sekčních vrat
– pohony
– ovládání
– materiál